Modules

Production

Employee management, creating employee accounts with various rights and obligations.
Automation of order flow (status and sub-status handling)

Production management

The module enables full supervision over the production course of orders. Each product is implemented according to a separate scenario.

Creating separate employee accounts, additional accounting panel. Production control, shipment, job queues, employee occupancy.

The main functionalities of the Production module

A module that allows you to manage the production process by creating detailed sub-statuses in the main status “In print”, as well as creating employee accounts and delegating individual people to handle sub-statuses.

Tworzenie dowolnej ilości pod-statusów

np. druk na maszynie A, przekazanie do druku w innej drukarni X, introligatornia, impozycja, druk cyfrowy, druk offsetowy, gilotyna, falcowanie, klejenie, szycie, bindowanie, foliowanie, lakier UV, wysyłka itd. itp.

Zarządzanie produkcją

System nadzoru nad zleceniami i pracownikami

Obieg zlecenia

Pełen nadzór nad przebiegiem realizacji zamówień

Statusy zamówień

Możliwość tworzenia dowolnej ilości pod-statusów odpowiadającym odpowiednim procesom w drukarni

Panel pracownika produkcyjnego

Pracownik posiada stały podgląd do aktualnie realizowanych zadań

Panel grafika (występuje w module E-commerce)

Pracownik posiada stały podgląd do aktualnie przesyłanie plików graficznych

Panel Księgowej

Zarządzanie fakturami i rozliczeniami

Panel wysyłki

Specjalny ekran ułatwiający pracę logistyków

Obłożenie pracowników

Ilość zadań przyporządkowana poszczególnym stanowiskom i osobom

Historia pracy

Wgląd w ilość i czas wykonywanych zadań przez pracowników

Kolejka zadań

Uporządkowana, modyfikowalna lista kolejnych zadań pracowników

Kontrola produkcji

Zaawansowane mechanizmy kontroli przebiegu realizowanych zadań

Poziomy uprawnień

Przydzielanie dostępu określonym pracownikom do wybranych funkcji systemu

Receptury produkcji

Każdy produkt jest realizowany według odrębnego scenariusza

Stany magazynowe

Kody QR, kody kreskowe

Występują. Możliwa zmiana statusów produkcyjnych za pomocą kodów

help.iwareprint.com

Infinite knowledge base and help on the spot

If any of the processes is problematic for you or you do not understand, our helpdesk is at your disposal.

Check out our materials
  • Technical Instructions
    and video tutorials
  • Frequently asked
    questions - FAQ
  • System updates
  • Downloadable materials
FAQ

Newsletter

Up to date and with the topic at hand.

Sign up for the next webinar
Quick question, quick answer, quick contact.
+48 533 025 708 (in sales matters)
Scroll