Głównym celem wnioskowanego projektu jest promocja marki IwarePrint na rynkach zagranicznych dzięki udziałowi w wydarzeniach zaplanowanych w ramach programu promocji IT. Cel projektu jest spójny z celem poddziałania 3.3.3 POIR. Zaplanowane działania bezpośrednio przyczynią się do rozwoju działalności eksportowej Wnioskodawcy, w tym turystyki stomatologicznej i wzmocnienia jego przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu:

 • przychodów ze sprzedaży produktów na eksport
 • przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu
 • liczby kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji.

Wzrost przychodów z działalności eksportowej przyczyni się do rozwoju firmy Wnioskodawcy – możliwe będzie wdrożenie nowych rozwiązań, spełniających zidentyfikowane oczekiwania. Pozwoli to uzyskać nowych kontrahentów -zwłaszcza zagranicznych.

Wydatki ogółem: 391 300,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 391 300,00 PLN

Dofinansowanie: 332 605,00 PLN

help.iwareprint.pl

Nieskończona baza wiedzy i pomoc od ręki

Jeśli któryś z procesów sprawia Ci problem, lub jest dla Ciebie nie zrozumiały, nasz helpdesk jest do Twojej dyspozycji.

Zobacz nasze materiały
 • Instrukcje Techniczne
              i Tutoriale Video
 • Najczęściej
              zadawane Pytania - FAQ
 • Aktualizacje Systemowe
 • Materiały do pobrania
FAQ

Newsletter

Up to date and with the topic at hand.

European Union Fund
Sign up for the next webinar
Quick question, quick answer, quick contact.
+48 783 778 772 (in sales matters)